மனையடி சாஸ்திரம் | Tamil Page

மனையடி சாஸ்திரம் | Tamil Page

வடக்கு: வடக்கு திசையில் குபேரன் இருக்கும் இடம் இத்திசையில் நகைகள்,பணம் வைத்தால் நன்மை உண்டாகும்

மனையடி சாஸ்திரம்

தெற்கு: தெற்கு திசையில் யமன் பகவான் குடியிருப்பார் என்று கூறுவார்கள் ஆகையால் வீட்டில் சாப்பிடும் அறை, சமையலறை,படுக்கையறை இருக்கக்கூடாது

கிழக்கு: கிழக்கு திசையில் இந்திர பகவான் குடியிருப்பார் என்று கூறுவார்கள் இந்த திசையில் பூஜை மற்றும் குளியல் அறை இருக்க வேண்டும்

மேற்கு: மேற்கு திசையில் வருணபகவான் இருப்பார் என்று கூறுவார்கள் இந்த திசையில் படுக்கை அறை இருந்தால் நல்லது

வடகிழக்கு: வடகிழக்கு என்பது ஈசான்ய திசை என்று கூறுவார்கள் இந்த திசையில் பூஜை மற்றும் தானிய பொருட்கள் இருப்பது நல்லது

தென்மேற்கு: தென்மேற்கு என்பது அக்னி திசை என்று கூறுவார்கள் இந்த திசையில் வீட்டில் சமையலறை இருந்தால் மிகவும் நல்லது

வடமேற்கு: வடமேற்கு திசை வாயு திசை என்று கூறுவார்கள். இந்த திசையில் கழிவறை, தொழுவத்திற்கு ஏற்றது

தென்மேற்கு: தென்மேற்கு திசை நிருதி திசை என்று கூறுவார்கள் இந்த திசையில் படிக்கும் அறை, பெட்டகம் வைக்க நன்று.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.