கருணாநிதி பிறந்த நாளன்று “விக்ரம்” படம் வெளியிடுவது
திட்டமிட்டதா..?

கருணாநிதி பிறந்த நாளன்று “விக்ரம்” படம் வெளியிடுவது
திட்டமிட்டதா..?

செய்தியாளர் ஒருவர் கமல்ஹாசனிடம் “மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர்
கருணாநிதியின் பிறந்த நாளன்று விக்ரம் படம் வெளியிடுவது திட்டமிட்டதா”
என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதில் அளித்த கமல்ஹாசன் “சினிமாகாரனாக
கலைஞரைப் பற்றிப் பேச ஆயிரம் உள்ளது. இது யதார்த்தமாக எடுக்கப்பட்ட
முடிவு” என தெரிவித்தார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.